Komore ekonomske regije

u slivu rijeke Save
 • Slajd 01
  Slajd 01

  Tekst koji ukratko pojašnjava slajd

 • Slajd 02
  Slajd 02

  Tekst koji ukratko pojašnjava slajd

 • Slajd 03
  Slajd 03

  Tekst koji ukratko pojašnjava slajd

 • Slajd 04
  Slajd 04

  Tekst koji ukratko pojašnjava slajd

 • Slajd 05
  Slajd 05

  Tekst koji ukratko pojašnjava slajd

 • Slajd 06
  Slajd 06

  Tekst koji ukratko pojašnjava slajd

 • Slajd 07
  Slajd 07

  Tekst koji ukratko pojašnjava slajd

Održana je sjednica Foruma predsjednika privrednih komora iz Slovenije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine projekta “Ekonomske regije u slivu rijeke Save”, kojom je Područna privredna komora Banja Luka završila dvogodišnje predsjedavanje.

Na inicijativu Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u Beogradu se 18. i 19. veljače održavao sastanak Savskog vijeća za vode (Sava Water Council) u čijem sastavu su predstavnici institucija iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije koje su uključene u različite aspekte upravljanja i gospodarenja na slivnom području rijeke Save.

Savska inicijativa za inovativni razvoj, naziv je projekta koji je 19. veljače predstavljen u Komori Zagreb, a čiji je nositelj Centar za transfer tehnologija, u suradnji s partnerima.

Obim spoljnotrgovinske razmjene Republike Srpske sa zemljama ERUSRS u 2014. i 2015. godini.

U organizaciji Područne privredne komore Banja Luka 21.04.2015. godine održan je Forum predsjednika 17 privrednih komora koje čine Ekonomsku regiju u slivu rijeke Save.

Na prezentciji koju je održao Veljko Sikirica – viši savjetnik EBDR iz Londona, istaknute su predosti saradnje sa EBDR kao međunarodnom finansijskom institucijom koja promoviše tranziciju ka tržišnoj ekonomiji u 34 zemlje od Centralne Evrope do Centralne Azije. Pojašnjene su osnove projekata EBDR i modusi na kojima EBDR finansira projekte.

XIII Međunarodni sajam poljoprivrede „INTERAGRO 2014“ u Bijeljini bio je u periodu 17-19.09.2014. godine mjesto privrednih susreta privrednika iz Srbije, Hrvatske, Republike Srpske, Federacije BiH i Distrikta Brčko koji su se na štandovima sajma predstavili svojim proizvodima i privukli pažnju svih posjetilaca sajma.

Na XIII Međunarodnom poljoprivrednom  sajmu „INTERAGRO 2014“ u Bijeljini, održanom 17-20.09.2014. godine, predstavljen je vizuelni identitet Ekonomske regije u slivu rijeke Save.

U Banjaluci je počeo Forum predsjednika privrednih komora u okviru projekta "Ekonomske regije u slivu rijeke Save", čiji je cilj regionalna saradnja i razvijanje odnosa u svim granama privrede.Na forumu, koji se održava u Područnoj privrednoj komori Banjaluka, učestvuje 17 privrednih komora iz BiH, Srbije, Slovenije i Hrvatske.

Područna privredna komora Banja Luka preuzela je ulogu predsjedavajuće komore u Ekonomskoj regiji sliva rijeke Save od Gospodarske zbornice Slovenije, na sjednici Foruma predsjednika održanoj 18.03.2014. godine u Banja Luci.

21. april 2015.

U Banja Luci je 21. aprila 2015. godine održana XVIII sednica Foruma predsednika  privrednih komora “Ekonomske regije u slivu reke Save” (ERUSRS) – komorske asocijacije koja već devet godina uspešno povezuje privredu savske regije. Sastanku su prisustvovali predstavnici 17 privrednih komora ERUSRS sa područja sliva reke Save (iz sve četiri države), kao i predstavnici Savske komisije.

17. septembar 2014.

Pod predsedavanjem PKRS PPK Banja Luka, u okviru održavanja XIV  Međunarodnog poljoprivrednog sajma “INTERAGRO 2014″ u Bijeljini (BiH), 17.  septembra 2014 god., asocijacija privrednih komora Savskog basena “Ekonomska regija u slivu reke Save”  (ERUSRS) je predstvila svoje aktivnosti koje već osam godina za redom uspešto realizuje sa ciljem unapređivanja privrede, efikasnijeg korišćenja prirodnih resursa reke Save kao i u cilju očuvanja životne sredine Savske regije.

18. mart 2014

U Banja Luci je 18. marta 2014. godine održana XVI sednica Foruma predsednika  privrednih komora “Ekonomske regije u slivu reke Save” – komorske asocijacije koja već sedmu godinu uspešno povezuje privredu savske regije. Sastanku su prisustvovali predstavnici 17 privrednih komora ERUSRS sa područja sliva reke Save (iz sve četiri države).

22. novembar 2013

Pod predsedavanjem GZS Zbornice osrednje savske regije, u Ljubljani je održana XV sednica Foruma ERUSRS privrednih komora, koju je otvorila i vodila gospođa Marta Turk, predsednica GZS ZOR. U radu Ljubljanske sednice  učestvovali su predstavnici svih 17 privrednih komora iz četiri države duž reke Save, kao i predstavnici Savske komisije. Tokom Foruma razgovaralo se o temama relevantnim za razvoj prostora savskog basena: stanje privrede, potencijali i dalje unapređivanje međusobne saradnje. Direktorka GZS OZ Zasavje, Staša Baloh Plahutnik predstavila je Zasavsku regiju i GZS OZ Zasavje ukazavši na značajne promene kroz koje ova slovenačka regija prolazi.

24. maj 2012

U okviru predsedavanja Forumom predsednika privrednih komora “Ekonomske regije u slivu reke Save” od strane GZS OZ Ljubljana, u Ljubljani je 24. maja 2012. godine održana XIII sednica ERUSRS Foruma, koju je otvorila i vodila gospođa Marta Turk, predsednica GZS OZ Ljubljana. XIII sednica Foruma održana je kao sastavni deo Ljubljanske Manifestacije i Izložbe “IZZIVI 2012.”, čiji je moto bio “Inovativnost u slivu reke Save”.

5. mart 2012.

Tokom  XII sednice foruma predsednika ERUSRS privrednih komora održane u Zagrebu, 5. marta 2012. godine, pod predsedavanjem HGK Komore Zagreb predstavljen je “PREDUZETNIČKI VODIČ SAVSKE REGIJE”, zajednička publikacija 17 privrednih komora koje objedinjavaju privredu basena reke Save od njenog izvora do ušća.

10. decembar 2010.

Danas je u Privrednoj komori Beograda održana  VIII sednica Foruma predsednika projekta "Ekonomska regija u slivu reke Save". Sednici su prisustvovali predsednici 17 privrednih komora (iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije), koje su potpisale Protokl o regionalnoj saradnji i započeli realizaciju projekta Forum predsednika ERUSRS. Na sednici su učestvovali  i predstavnici Međunarodne komisije za sliv reke Save, kao i predstavnici resornih ministarstava Republike Srbije.

Beograd, 13.maj 2010.

Pod predsedavanjem Privredne komore Beograda, 13. maja 2010. godine u Beogradu će se održati VII sednica Foruma predsednika projekta “Ekonomska regija u slivu reke Save”. Očekuje se da sednici prisustvuju i aktivno učestvuju u njenom radu predsednici 17 privrednih komora (iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije), koje su potpisujući Protokl o regionalnoj saradnji, pre tri godine, započele realizaciju projekta Forum predsednika ERUSRS. Takođe u radu sednice će učestvovati  i predstavnici Međunarodne komisije za sliv reke Save, kao i predstavnici resornih ministarstava Republike Srbije.

Beograd, 27. novembar 2009.

Pod predsedavanjem Privredne komore Beograda, u Beogradu je 27. novembra 2009. godine održana VI sednica Foruma predsednika projekta “Ekonomska regija u slivu reke Save”.

Najčitaniji članci