Komore ekonomske regije

u slivu rijeke Save

Aktivnosti foruma predsjednika

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Dogovarani su oblici mogućeg rada kroz specijalizovane grupe u oblasti zaštite životne sredine, ruralnog turizma, poljoprivrede i preduzetništva, kao i zajedničkog apliciranja prema fondovima Evropske unije.   

Na sednicama Foruma predsednika ERUSRS-a raspravljalo se o najznačajnim aktivnostima u pogledu ostvarivanja tog projekta, kao i privrednog jačanja savske regije.   

Razmenjivana su iskustva na području komorskoga organizovanja, pružanja usluga članicama, sprovođenja edukativnih programa i međunarodne promocije privrede.   

Prezentovani su projekti Međunarodne komisije za sliv reke Save, vezani uz rehabilitaciju i razvoj prometa i plovidbe na reci Savi, obeležavanja plovnog puta i korištenja mapa sliva reke Save.

Uz redovne godišnje skupove članica ERUSRS-a, održavali su se i tematski seminari i konferencije:

  

  • Predpristupni fondovi EU-a, Šabac, 27. III. 2008. godine;
  • Unapređenje međukomorske saradnje u sektoru turizma, Zagreb, 4. XII. 2009. godine
  • Konferencija o razvojnim projektima u slivu reke save i seminar o kulturnim rutama, Morovići, 9. II. 2010.