Komore ekonomske regije

u slivu rijeke Save

Područna privredna komora Banja Luka

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Područna privredna komora Banja Luka

banja luka

Kao dio jedinstvenog komorskog sistema Republike Srpske koji se sastoji od pet područnih komora, Područna privredna komora Banja Luka je najveća i sa najduljom tradicijom čiji počeci datiraju od 1902. godine, kada je u Banja Luci osnovano Obrtno društvo sa 120 članova. PPK Banja Luka danas je samostalna, stručnoposlovna organizacija, nezavisna i neprofitna javno-pravna asocijacija privrednih subjekata i privrednih asocijacija sa područja grada Banja Luke i 20 opština. Obuhvata površinu od 8.936 km2, a na njezinoj teritoriji se odvija između 55-60% ukupne privredne aktivnosti u Republici Srpskoj.

Privredna komora Republike Srpske, zajedno sa pet područnih komora, uvela je 2004. godine sistem upravljanja kvalitetom, prema zahtjevima standarda ISO 9001:2000, a nakon izvršene revizije 2008. godine, u primjeni je novi standard ISO 9001:2008. Područna privredna komora Banja Luka ima primarni cilj i ulogu zastupanja interesa privrede sa svojeg područja, a sa ciljem stvaranja takvog privrednog ambijenta koji će imati razvojnu komponentu u smislu poboljšanja osnovnih ekonomskih parametara: povećanja obima proizvodnje, zaposlenosti, izvoza i
stranih investicija, vodeći računa o ukupnom razvoju i jedinstvenim interesima privrede Republike Srpske.

Usluge Komore

Promocija i prezentacija privrede u zemlji:

 • Organizovanje nastupa preduzeća na domaćim i inostranim sajmovima;
 • Promocija proizvodnih programa i usluga preduzeća;
 • Organizovanje bilateralnih susreta i privrednih misija
 • Edukacija
 • Savjetovanje:
  • Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom
  • Poslovna savjetovanja
  • Priprema projekata.

Poslovno-informacione usluge:

 • Ponuda i tražnja
 • Informacije o osnivanju preduzeća i stranim ulaganjima
 • Informacije o privrednim kretanjima
 • Javna ovlaštenja
 • Podrška privredi pri pripremi za ulazak BiH u evropske integracije
 • Informacije o međunarodnim fondovima za finansiranje projekata u BiH

Privredni profil banjalučke regije

Banjalučka regija obuhvata grad Banja Luku i 20 opština sjeverozapadnog dijela Republike Srpske, a predstavlja tržište sa oko oko 700.000 stanovnika.

 • 35% teritorije i 50% stanovništva Republike Srpske.
 • Banja Luka: privredni, politički, kulturni i univerzitetski centar Republike Srpske.
 • Opštine: Gradiška, Istočni Drvar, Jezero, Kneževo, Kozarska Dubica, Kotor Varoš, Krupa na Uni, Kostajnica, Kupres, Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Oštra Luka, Petrovac (Drinić), Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Srbac, Čelinac i Šipovo.

Spoljnotrgovinska razmjena na području Komore Banja Luka, 2010.

 • Izvoz: 807,0 miliona USD
 • Uvoz: 1,91 milijarda USD
 • 53,4% ukupnog izvoza i 69,3% ukupnog uvoza Republike Srpske
 • Pokrivenost uvoza izvozom 42,1%

 

Najznačajnija izvozna i uvozna tržišta, 2010.

Izvoz  Uvoz 
Švicarska 21,5% Srbija 21,5%
Srbija 17,7% Hrvatska 20,0%
Hrvatska 11,2% Italija 19,8%
Velika Britanija 10,5% Slovenija 10,2%
Italija 8,2% Austrija 4,0%
Slovenija 8,2% Njemačka 3,9%

 

Broj preduzeća na području Komore Banja Luka: 5.136

 • 54,7% od ukupnog broja u Republici Srpskoj.
 • 60% preduzeća je u sektoru industrije.

Od ukupnog broja preduzeća na području PPK Banja Luka, čak 94,7% su mala preduzeća na koja otpada 44% ukupnog prihoda područne privrede.

Struktura prema broju preduzeća na području Komore Banja Luka.

graf1

Promatrano prema djelatnostima, 49,4% ukupnoga prihoda preduzetništva banjalučke regije ostvaruje se u trgovini, slijedi prerađivačka industrija sa učešćem od 16% u ukupnom prihodu područne privrede, a na trećemmjestu je djelatnost saobraćaja, skladištenja i komunikacije sa učešćem od 7,8%.

U te tri djelatnosti ostvaruje se 73,2% ukupnog prihoda preduzetništva sa područja Komore Banja Luka.

 

Struktura ukupnog prihoda prema veličini preduzeća na području Komore Banja Luka

graf2

 

Prirodni resursi

 • Poljoprivredno zemljište.
 • Šume.
 • Rudno blago: ruda gvožđa, boksit, gips, cementni lapor, krečnjak, građevinski šljunak i pijesak.
 • Vode: hidro potencijali, čiste vode, mineralne vode.

Trgovina 49,4%
Prerađivačka industrija 16,0%
Saobraćaj, skladištenje i komunikacije 7,8%
Građevinarstvo 6,8%
Proizvodnja i snadbjevanje električnom energijom, gasom i vodom 6,4%
Ostalo 13,6%

Perspektivni sektori

 • Poljoprivreda (proizvodnja organske hrane).
 • Finalizacija prerade drveta.
 • Energetika - mini centrale.
 • Metalurgija i prerada metala.
 • Turizam.

Preduzetnička infrastruktura

Kompletna baza podataka o investicionim lokacijama u Republici Srpskoj dostupna je na internet stranici Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

http://www.irbrs.net/OpstineDB.aspx?lang=lat

Na području Komore Banja Luka postoje investicione lokacije koje potencijalnim i postojećim investitorima pružaju povoljne uslove za obavljanje poslovnih aktivnosti.

Poslovna zona Poljavnice, Novi Grad

 • Površina: oko 400 000 m2, a zbog velike zainteresovanosti planirano je njeno proširenje novom poslovnom zonom od oko 100 000 m2.
 • Lokacija: Područje poslovne zone nalazi se 4 km udaljeno od centra grada. Pored same zone prolazi željeznička pruga u jednom pravcu Novi Grad - Dobrljin - Zagreb, a u drugom, Novi Grad - Banja Luka - Doboj, kao i magistralni put Novi Grad - Kostajnica -Sisak, Novi Grad- Banja Luka Sarajevo i Novi Grad - Bihać - Split.
 • Infrastruktura: Postoje priključci za elektromrežu, vodu, telefon i internet.

http://www.opstina-novigrad.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8&Itemid=67

Poslovna zona Lipova Greda, Kozarska Dubica

 • Površina: 69 ha.
 • Lokacija: Udaljenost od autoputa: Zagreb - Beograd 19 km, željezničke stanice: Banja Luka 88 km; Sarajevo 320 km; Zagreb 110 km; Beograd 322 km; Beč 505 km; Trst 361 km; Budimpešta 451 km; aerodroma Sarajevo 330 km; Zagreb 98 km; Banja Luka 66 km.
 • Infrastruktura: Energetska infrastruktura do zone; komunalna, saobraćajna i telekomunikaciona do parcele.

http://www.larkd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=60

Poslovna zona Celpak, Prijedor

 • Površina: 102 446 m2
 • Lokacija: Nalazi se na području opštine Prijedor u neposrednoj blizini gradskog središta i magistralnog puta (M4) Prijedor - Banja Luka, te željeznickog kolosjeka. Saobraćajna povezanost: Banja Luka 56 km, Zagreb 173 km, Autoput Zagreb - Beograd 62 km, Aerodrom Banja Luka 70 km.
 • Infrastruktura: Izrađena studija izvodljivosti i prostorno planska dokumentacija. Dogovoren način snabdjevanja električnom energijom, a u neposrednoj blizini se nalaze priključci vode i kanalizacije. Zona ima pristup javnim željezničkim i drumskim saobraćajnicama, a opština će izgraditi saobraćajnice unutar same zone.

http://www.preda.rs.ba/prijedor/publikacije/Brosura_srpska%20verzija1.pdf

Industrijska zona Povelič-Crnaja, Srbac

 • Površina: Raspoloživo (industrijsko) zemljište oko 12 ha.
 • Lokacija: magistralni put Nova Topola - Srbac - Derventa M-14.1., od najbližeg autoputa udaljen je 40 km, a od najbliže željezničke stanice 50 km.
 • Infrastruktura: Elektro mreža (nema trafostanica), vodovod, telefon i internet.

Industrijska zona Sitneši, Srbac

 • Površina: Raspoloživo (industrijsko) zemljište oko 25 ha.
 • Lokacija: Nalazi se uz regionalni put Srbac - Prnjavor P-474, od najbližeg autoputa udaljen je 40 km, a od najbliže željeznice 50 km.
 • Infrastruktura: Elektro mreža (nema trafo-stanica), vodovod, telefon i internet

http://www.srbac-s.com/index.php?option=com_content&task=view&id=664&Itemid=148

Industrijska zona Aleksandrovac, Laktaši

 • Površina: 44 ha.
 • Lokacija: Nalazi se pored magistralnog puta Banja Luka - Gradiška, 5 km od aeodroma Banja Luka - Mahovljani i na petlji autoputa Banja Luka - Gradiška, dok je priključak na autoput Banja Luka - Doboj i trasa željezničke pruge planirana u neposrednoj blizini. Smještena je 25 km od grada Banja Luke i 25 km od graničnog prelaza sa Hrvatskom (Gradiška).
 • Infrastruktura: Zona je opremljena komunalnom infrastrukturom (pristupnom saobraćajnicom), elektro-energetskom infrastrukturom, telekomunikacionim instalacijama, organizovanim odvozom smeća.

http://www.laktasi.net/Sadrzaj/Privreda/Industrijske-zone-/21.aspx

Net projekt PPK Banja Luka

 • Networking, Educating and Teaching the Chamber - Network in BiH.
 • Projekat finansiran iz IPA sredstava EU.