Komore ekonomske regije

u slivu rijeke Save

Ciljevi ERUSRS-a i sprovođenje projekta

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Ciljevi ERUSRS-a

 • Ubrzati privredni i održivi razvoj savske regije;
 • Unaprediti ekonomske odnose kao i prometnu i komunikacijsku infrastrukturu;
 • Uspostaviti bolje veze na području turizma, zaštite životne sredine i nauke;
 • Podsticati povezivanje preduzetnika i zajednička ulaganja;
 • Sprovoditi zajedničke edukativne programe, sa svrhom jačanja preduzetničke matrice;
 • Promovisati obnovu i razvoj plovidbe rekom Savom, kao i nautički turizam;
 • Prezentovati multikulturalne sadržaje savske regije;
 • Jačati prekograničnu i međuregionalnu saradnju;
 • Razvijati savsku regiju kao privlačno mesto za ulaganje i rad u okviru EU.

Sprovođenje projekta

Protokolom o regionalnoj saradnji članica projekta „Ekonomska regija u slivu reke Save“, usaglašena je i njegovo organizaciono sprovođenje putem nadležnih tela:   

 • Forum predsednika (konstituisan od predsednika partnerskih privrednih komora);
 • Predsedavajući (bira ga Forum predsednika s jednogodišnjim mandatom);
 • Sekretarijat  (stručnjaci tima predsedavajućeg);
 • Radne grupe (formira ih Forum predsednika za različita područja saradnje).