Komore ekonomske regije

u slivu rijeke Save

Ekonomski vodič

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Poduzetnički vodič je informativna i promotivna publikacija međuna- rodnog udruženja komora Ekonomske regije u slivu rijeke Save (ERUSRS). Projekt je dogovoren na sjednici Foruma predsjednika, središnjeg tijela ERUSRSa, održanoj 1.aprila 2011. godine u Zagrebu.

ekonomski

Predložila ga je Komora Zagreb, uz punu potporu svih članica tog regionalnog udruženja čija se aktivnost temelji na prekograničnoj suradnji gospodarskih komora s područja sliva rijeke Save iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije. Komore članice iz četiri zemlje izradile su vlastite materijale,objedinjene u ovoj publikaciji koja daje pregled ekonomskog stanja, poduzetničkih potencijala i razvoja savskeregije od izvorišta Save u Sloveniji, njezinoga toka kroz Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, do ušća u Dunav u Srbiji,ali i na širem teritoriju obuhvaćenom djelatnošću komora članica Ekonomske regije u slivu rijeke Save.

Strukturno podijeljena na četiri dijela, kroz obuhvat četiri država, ta poslovna publikacija jedinstvena je po svojojmultijezičnoj koncepciji, pa su vodiči kroz savsku regiju pisani na nacionalnim jezicima, slovenskom, hrvatskom,srpskom i bosanskom, uz zajedničku englesku jezičnu varijantu. Poduzetnički vodiči donose uvid u pravni okvirsvake pojedine zemlje savske regije, s naglaskom na osnovnoj zakonskoj regulativi, poreznom i carinskom sustavu,te makroekonomskim kretanjima. Slijedi pregled aktivnosti komora članica ERUSRS-a, gospodarski profilipodručja koje pokrivaju svojom djelatnošću, uz osvrte na poduzetničke infrastrukture i razvojne perspektive.Vodič kroz svaku zemlju završava web adresarom najznačajnijih institucija. Ta publikacija trebala bi koristiti poduzetnicima zainteresiranim za ulaganja i širenje poslovanja u savskoj regiji.
U ime Komore Zagreb kao nositelja projekta Poduzetničkog vodiča zahvaljujem svim komorama članicama ERUSRS-a na suradnji i doprinosu u njegovoj izradi, a vjerujem da će biti od koristi poduzetnicima kojima je i namijenjen.

Dr.sc. Zlatan Fröhlich, v.r.,
predsjednik HGK-Komore Zagreb