Komore ekonomske regije

u slivu rijeke Save

VI Forum predsjednika

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Beograd, 27. novembar 2009.

Pod predsedavanjem Privredne komore Beograda, u Beogradu je 27. novembra 2009. godine održana VI sednica Foruma predsednika projekta “Ekonomska regija u slivu reke Save”.

U skladu sa potrebom unapredjenja privrede teritorije sliva reke Save (od njenog izvora do ušća), tokom aprila 2007. godine potpisan je od strane 17 privrednih komora (iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije) Protokl  o Regionalnoj saradnji članica projekta “Ekonomska regija u slivu reke Save”.  Projekat se već dve godine realizuje vrlo uspešno, a svake godine jedna od partnerskih privrednih komora predsedava Forumom predsednika projekta ERUSRS. Tokom perioda oktobar 2009./oktobar 2010. godine čast da predsedava Forumom predsednika projekta ERUSRS pripala je Privrednoj komori Beograda. 

Projektom ERUSRS postavljeni su ciljevi razvoja ekonomskih odnosa, infrastrukture, zaštite životne sredine, razvoja turizma i povezivanja nauke i prakse, sa krajnjim efektima jačanja prekogranične saradnje, održivog razvoja i brže integracije u evropske tokove. Sava - reka koja spaja, svim svojim potencijalima, predstavlja okosnicu saradnje u dostizanju ovih ciljeva.

Privredni značaj ovog projekta ogleda se u činjenici da je njime obuhvaćeno područje sa 6,8 miliona stanovnika i preko 140 hiljada preduzeća, od čega slovenačko područje obuhvata milion stanovnika i 36 hiljada preduzeća, hrvatsko područje 1,6 miliona stanovnika i 32 hiljade preduzeća, područje Bosne i Hercegovine 1,4 miliona stanovnika i 12 hiljada preduzeća i  područje Srbije 2,8 miliona stanovnika i 60 hiljada preduzeća. 

U ovoj fazi projekta, pažnja Foruma predsednika je skoncentrisana na deo projekta ERUSRS  koji se odnosi na izradu ATLASA REKE SAVE ZA NAUTIČKI TURIZAM I INVESTICIJE. U okviru aktivnosti na izradi Atlasa reke Save za nautički turizam i investicije, koji će rezultirati višejezičnom poblikacijom kao partner Forumu predsednika biće uključena i Međunarodna komisija za sliv reke Save (Savska komisija). Ovaj aspekt unapredjenja privrednog potencijala područja sliva reke Save će u budućem periodu otvoriti značajan prostor razvoju jer će se ovo područje direktno povezati vodenim putevima preko Dunava na jug ka Crnom moru i ka severu Evrope. 

Planovi za nastupajuću godinu takođe su orijentisani na izradu nekoliko idejnih projekata, posebno onih koji se tiču zaštite životne sredine  područja sliva reke Save a koji su za privredu, stanovništvo i očuvanje prirodnih potencijala  ovog područja  od posebnog značaja (kvalitet vode, snimanje stanja o privrednim zagadjivačima na potezu reke Save, edukacije o zaštiti životne sredine – vode i priobalja, razvoj turizma i dr.). Obzirom na IPA fond i medjunarodni karakter ovog komorskog Konzorcijuma u planu je da se sa budućim projektima konkuriše i za sredstva EU.