Komore ekonomske regije

u slivu rijeke Save

XII Forum predsjednika

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

5. mart 2012.

Tokom  XII sednice foruma predsednika ERUSRS privrednih komora održane u Zagrebu, 5. marta 2012. godine, pod predsedavanjem HGK Komore Zagreb predstavljen je “PREDUZETNIČKI VODIČ SAVSKE REGIJE”, zajednička publikacija 17 privrednih komora koje objedinjavaju privredu basena reke Save od njenog izvora do ušća.

“Preduzetnički vodič Savske regilje” je informativno-promotivna publikacija, strukturno podeljena na četiri dela koja na 230 stranica teksta daje obuhvat privrede sve četiri države Savskog  basena (Slovenija, Hrvatska, BiH, Srbija)  i pruža uvid u pravni okvir svake pojedinačne države,  sa naglaskom na osnovnu zakonsku regulativu, poreski i carinski sistem, a takođe je dat i prikaz  makroekonomskih kretanja po državama.

Publikacija daje i pregled aktivnosti svake privredne komore članice ERUSRS i slika privredni profil njihovih gravitirajućih područja, uz osvrt na preduzetničku infrastrukturu, s jedne strane, i sa razvojnim perspektivama, s druge strane.

Osim na nacionalnim jezicima publikacija “Preduzetnički vodič Savske regilje” štampana je i na  engleskom jeziku.

“Preduzetnički vodič Savske regilje” će biti od posebne koristi privrednicima i investitorima zainteresovanim za ulaganja i širenje poslova u Savskoj regiji.

preduzetnicki