Komore ekonomske regije

u slivu rijeke Save

XVII Forum predsjednika

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

17. septembar 2014.

Pod predsedavanjem PKRS PPK Banja Luka, u okviru održavanja XIV  Međunarodnog poljoprivrednog sajma “INTERAGRO 2014″ u Bijeljini (BiH), 17.  septembra 2014 god., asocijacija privrednih komora Savskog basena “Ekonomska regija u slivu reke Save”  (ERUSRS) je predstvila svoje aktivnosti koje već osam godina za redom uspešto realizuje sa ciljem unapređivanja privrede, efikasnijeg korišćenja prirodnih resursa reke Save kao i u cilju očuvanja životne sredine Savske regije.

Sajamske aktivnosti je svečano otvorio gospodin Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  u Vladi Republike Srpske. Ministar Mirjanić je u svom obraćanju ukratko ukazao na dosadašnje rezultate ministarstva u nastojanju da unapredi poljoprivredu, kao i na planove i mere ovog ministarstva sa ciljem unapređenja regulative i podsticaja razvoja poljoprivrede Republike Srpske.

Tokom  sajma, na zajedničkom izložbenom prostoru  ERUSRS privrednih komora,  predstavile su se i međusobno  razmenile poslovne komunikacije kompanije sa prostora sve četiri države Savskog regiona: INO Brežice doo, Agromix doo Doboj, A.D. Destilacija Teslić, A.D. Vitaminka Banja Luka, A.D. Veleprehrana Banja Luka, Voćar doo Brčko, ,  Mlin i pekare doo Sisak, Segestica 1918 doo Sisak,  Ekolab Beograd, Agroseme Beograd, Mlekara ad Loznica, Pet-mil Valjevo, Valjevska pivara, Mioni doo Mionica,  Arborspalet 2010 Bačka Palanka, ADECO Novi Sad, Omega CEE, Horgoš, Jam & Jelly prerada voća i povrća Irig, Nautilus NS  Vrdnik, Promont Group- Promont Distillery Novi Sad, Vinarija Kovačević Irig, Reprotrade Novi Sad, Futoški kupus Futog  i mnoge druge.

Sedamnaesta sednica Foruma ERUSRS održana je u atmosferi poslovnog povezivanja kompanija članica komora kao i u dogovrima oko dalje realizacije programa Foruma  ERUSRS privrednih komora. U tom smislu definisan je i usvojen jedan broj zadataka koje će u cilju unapređenja poslovnog ambijenta savske regije u narednom dvogodišnjem periodu realizovati privredne komore članovi Ekonomske regije u slivu reke Save: izrada zajedničkog portala koji će sadržati sve informacije relevantne za poslovne subjekte Savskog regiona i šire (mogućnosti poslovnog povezivanja, promotivni sadržaji za kompanije, informacije relevantne za izvoznike, web forum i sl.), izradu elektronskog ERUSRS vodiča  “Poveži me”,  jačanje saradnje sa drugim sličnim asocijacijama u cilju širenja poslovnih mreža kompanija članova ovog Foruma i dr.

Tokom XVII Foruma predstavnici Savske komisije, kao i  uvek do sada dali su punu podršku radu ERUSRS poslovne komorske  asocijacije ukazavši na potrebu zajedničkog sprovođenja ciljeva i realnog sektora i donosioca odluka u vlasti radi unapređenja sveukupnog životnog i poslovnog ambijenta Savskog regiona. Oni su posebno ukazali na aktuelne probleme vezane za otkazivanje ugovora o grantu između EU I BiH koji se odnosi na izradu studije procene uticaja na životnu sredinu i glavnog projekta plovnog puta reke Save za sektor Brčko - Beograd, kao i deminiranje obale reke Save na području BiH, kojim činom se dovodi u pitanje nastavak izrade glavnog projekta za deonicu Brčko-Sisak. Takođe naglasili su važnost sprovođenja redovnog održavanja plovnog puta na Savi, kako u trenutnim gabaritima tako i nakon obnove plovnog puta i uspostavljanja formalno pravnih preduslova za sprovođenje održavanja, posebno u graničnim područjima.