Komore ekonomske regije

u slivu rijeke Save

Komora Zagreb

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

HGK-Komora Zagreb je institucija čija je osnovna zadaća pružiti usluge gospodarstvu Grada Zagreba i Zagrebačke županije, promicati i štititi interese članica te biti poveznica s domaćim i stranim poslovnim subjektima. Temeljeći svoj rad na partnerstvu sa članicama te lokalnom, regionalnom i državnom administracijom, Komora Zagreb otvorena je za sve inicijative gospodarstva, posebice one vezane uz tehnološki napredak, unapređenje proizvodnje, povećanje izvozne konkurentnosti i otvaranje novih radnih mjesta, a sa zajedničkim ciljem gospodarskoga rasta determiniranog efikasnošću i zaposlenošću kao dvjema bitnim komponentama, i u konačnici, daljnjeg gospodarskog razvoja. U tom smislu, njezinim članicama na raspolaganju su servisi Komore putem kojih su dostupne relevantne informacije s područja hrvatske i gospodarske legislative Europske unije, globalnog tržišta, aktualnih investicijskih projekata i mogućeg poslovnog povezivanja. Komora Zagreb nastoji proširiti kontakte s komorama i tvrtkama u inozemstvu, pratiti interese gospodarstvenika tog područja te organizirati poslovne susrete u zemlji i inozemstvu, kao i nastupe na pojedinim sajmovima, posebice sajmovima podugovaranja koji otvaraju mogućnost hrvatskim tvrtkama da budu partneri pojedinim velikim koncernima, a dobra iskustva u tom pogledu postoje, primjerice, u automobilskoj i elektronskoj industriji te IT sektoru. Kroz suradnju s Hrvatskom gospodarskom komorom, Komora Zagreb zalaže se za uravnoteženu robnu razmjenu s razvijenim ekonomijama, a pri tome se ističe važnost hrvatske gospodarske diplomacije, te zajedničkih aktivnosti gospodarskih i državnih institucija i poduzetnika na promidžbi naše zemlje i njezinoga gospodarstva u svijetu. Na području daljnjega gospodarskog razvitka Komora Zagreb naglašava i važnost novih tehnologija, inovacija, povezivanja znanosti i industrije te bržeg usvajanja europskih standarda proizvodnje, kao pretpostavke za postizanje konkurentnosti na globalnom tržištu. Između ostalog, zalaže se i za jačanje društvene i socijalne odgovornosti korporativnog sektora, jer iskustva razvijenih potvrđuju da ugled kompanija ne ovisi samo o profitu, već i o stupnju njihove uključenosti u razvoj lokalne sredine i društva općenito. Stoga je na razini Hrvatske gospodarske komore donešen Kodeks etike u poslovanju, a pristup je otvoren za sve zainteresirane kompanije. Inače, sve aktivnosti provode se u skladu sa standardima kvalitete ISO 9001, a taj certifikat Komora Zagreb posjeduje od 2005. godine.

Usluge Komore U okviru sustava Hrvatske gospodarske komore Komora Zagreb svojom djelatnošću obuhvaća gospodarstvo dviju županija - Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a to je područje na kojem se odvija između 40 i 50 posto ukupne gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj. Slijedom potreba svojih članica, njih oko 45 tisuća, Komora Zagreb kontinuirano radi na unapređenju kvalitete i kvantitete usluga, a cilj joj je jačati poslovno partnerstvo i promicati interese gospodarskih subjekata u pogledu traženja najboljih razvojnih rješenja na planu poslovnog povezivanja, regionalne i međunarodne suradnje.

Komora Zagreb, u okviru svojih nadležnosti, članicama pruža spektar usluga, samostalno i kroz suradnju sa središnjom institucijom, koje obuhvaćaju:

• promociju gospodarstva u zemlji i svijetu;

• organizaciju poslovnih susreta domaćih i stranih gospodarstvenika u Zagrebu i inozemstvu, kao i organizaciju nastupa na inozemnim i tuzemnim sajmovima;

• aktivnosti vezane uz unapređivanje kvalitete poslovanja;

• provedbu edukativnih programa za članice;

• promidžbene publikacije;

• baze podataka;

• servisne informacije i druge aktivnosti.

Od javnih usluga u njezinoj nadležnosti, sukladno teritorijalnom ustroju, su:

• izdavanje dozvola za obavljanje međunarodnog cestovnog teretnog prijevoza;

• izdavanje dozvola za obavljanje linijskog prijevoza;

• usklađivanje županijskih voznih redova.

Također, Komora Zagreb je uključena i u više regionalnih i europskih projekata usmjerenih na jačanje lokalnog i ukupnog hrvatskog gospodarstva te podizanja njegove konkurentnosti. 

Gospodarski profil zagrebačke regije

Zagrebačka regija obuhvaća grad Zagreb i 9 gradova Zagrebačke županije središnjega dijela sjeverozapadne Hrvatske, a predstavlja tržište sa oko 1.117.000 stanovnika.

  • 6,57% teritorija i 26,76% stanovništva Republike Hrvatske.
  • Zagreb: gospodarski, politički, kulturni, sveučilišni i sportski centar Republike Hrvatske.
  • Gradovi: Zagreb, Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec, Zaprešić.
  • Web stranica grada Zagreba je www.zagreb.hr , a Zagrebačke županije je www.zagrebacka-zupanija.hr .

Vanjskotrgovinska razmjena na području Komore Zagreb, 2016.

  • Izvoz:   4.732.456 tis EUR
  • Uvoz: 11.743.023 tis EUR
  • 38,42% ukupnog izvoza i 59,57%  ukupnog uvoza Republike Hrvatske

Najzastupljenija uvozno-izvozna tržišta Komore Zagreb, 2016.

 GRAD ZAGREB

 

 Izvoz

 %

 Uvoz

 %

 Slovenija

 20,1

 Njemačka

 31,5

 Italija

 11,9

 Italija

 9,8

 Njemačka

 10,8

 Slovenija

 8,9

 Austrija

 10,5

 Austrija

 7,3

 Bosna i Hercegovina

 9,2

 Mađarska

 7,1

 Srbija

 5,3

 Nizozemska

 5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

 

 Izvoz  % Uvoz %
 Slovenija 20,1  Njemačka  31,5
 Italija 11,9  Italija  9,8
 Njemačka  10,8  Slovenija  8,9
 Austrija  10,5  Austrija  7,3
 Bosna i Hercegovina  9,2  Mađarska  7,1
 Srbija  5,3  Nizozemska  5,4